Page 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Group 23 Created with Sketch.

Правила користування сервісом електронного документообігу «Вчасно»

 • Загальні положення
  • Ці правила визначають порядок користування Сервісом електронного документообігу «Вчасно» (надалі - Правила) і є обов'язковим для всіх учасників електронного документообігу.

 • Визначення основних термінів і понять
  • Відвідувач – будь-яка особа має право користуватись відкритими інформаційними розділами Сервісу, які доступні без реєстрації.

  • Ініціатор підписання – учасник документообігу, який створює документ, завантажує його до Сервісу та направляє на підпис контрагенту.

  • Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

  • Користувач – учасник електронного документообігу, який пройшов реєстрацію на веб-сайті Оператора за посиланням vchasno.ua/auth/registration.

  • Контрагент – контрагент Користувача, який в процесі документообігу виступає адресатом (отримувачем) документу.

  • Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС», власник та адміністратор Сервісу.

  • Пара ключів - особистий (закритий) та відповідний йому відкритий ключі, що є взаємопов’язаними параметрами алгоритму асиметричного криптографічного перетворення.

  • Тариф - ціна доступу до Сервісу сплачена Користувачем що відрізняється відповідними можливостями Детальний опис діючих Тарифів знаходиться за посиланням vchasno.ua/rates.

  • Первинні документи – документи, які містять відомості про господарські операції, підтверджують їх здійснення та є підставою для бухгалтерського обліку таких господарських операцій.

  • Сервіс (онлайн-сервіс електронного документообігу Вчасно) - програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів електронного документообігу між Користувачами та Контрагентами, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання електронних документів онлайн за посиланням – vchasno.ua.

  • Інші терміни та визначення, що вживаються у цих Правилах, застосовуються у значеннях, наведених у Законі України «Про електронні довірчі послуги».

  • Статуси документів, що застосовуються та фіксуються в Сервісі з мітками часу:

   • «Завантажений» - Користувач виконав дії відповідно до пп. 4.2.1 п. 4.2. цих Правил. Документ завантажений в Сервіс, готовий до внутрішнього погодження та підписання;

   • «Відправлений контрагенту» - Користувач виконав дії, передбачені пп. 4.2.4 - 4.2.7 цих Правил, з моменту накладення КЕП і натискання кнопки «Підписати і надіслати» такий документ став доступний для всіх дій у Сервісі всім сторонам зазначеним в документі, як отримувачі та/або за умови визначення у порядку підписання перший підпис зі сторони контрагента, зазначення відповідної інформації щодо контрагента та натискання кнопки «Надіслати», такий документ є відправлений та доступний вказаним отримувачам.

   • «Отриманий контрагентом» - Контрагент Користувача здійснив вхід в свій Особистий кабінет в Сервісі і переглянув отриманий документ у Сервісі, відкривши його.

  • Крім статусів, документів зазначених в п. 2.13 цих Правил у Сервісі застосовуються такі статуси, що не фіксуються з мітками часу:

   • Cтатуси погодження документів, серед яких: «На погодженні», «Погоджені всіма», «Відхилені», “Ініційовані мною», «Погоджені мною», «Очікують на моє погодження»;

   • Cтатуси підписання документів, серед яких: «Завантажений», «Очікують підпису вашої компанії», «Готовий для підпису та надсилання», «Надісланий на перший підпис контрагенту», «Надісланий контрагенту односторонній документ», «Очікує підпису контрагента», «Підписаний всіма», «Відхилений вами», «Відхилений контрагентом».

   • Статуси автоматичної перевірки документів антивірусом: «Документ перевіряється антивірусом», «Документ пройшов перевірку антивірусом», «Документ небезпечний», «Документ не перевірений». Більше ініормації за посиланням https://help.vchasno.com.ua/antivirus

 • Підключення Користувача
  • До початку використання Сервісу Користувач повинен:

   • Ознайомитись з цими Правилами, прийняти їх та дотримуватись під час використання Сервісу;

   • Ознайомитися з Політикою конфіденційності, прийняти її та дотримуватись під час використання Сервісу;

   • Мати дійсний до використання кваліфікований сертифікат електронного ключа, який виданий кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (далі - кваліфікований надавач) відповідно до законодавства України;

   • Пройти реєстрацію за посиланням vchasno.ua/auth/registration .

 • Порядок використання Сервісу
  • Відвідувач Сервісу набуває статусу Користувача з моменту проходження реєстрації згідно п.3.1.4. Правил.

  • Для підписання і подальшої відправки документу на підпис контрагенту Користувач здійснює наступні дії:

   • Формує та завантажує до Сервісу документ зі свого комп’ютера в форматі, що підтримується Сервісом. Перелік завантажених документів відображається в акаунті Користувача;

   • У кожному документі окремо, вказує електронну адресу контрагента та код ЄДРПОУ (або РНОКПП);

   • Підписує документ своїм електронним підписом, натискаючи «Підписати та надіслати документи» та/або за умови визначення у порядку підписання перший підпис зі сторони контрагента, зазначення відповідної інформації щодо контрагента та натискання кнопки «Надіслати». Після виконання цієї дії, статус підписання документа в Сервісі буде змінено з «Готовий для підпису та надсилання» на «Очікує підпису контрагента» та/або з «Готовий для підпису та надсилання» на «Надісланий на перший підпис контрагенту». На вказану електронну пошту Контрагента прийде лист-повідомлення про надіслані на підпис документи;

   • Після того як Контрагент підпише документ, статус підписання документа в Сервісі буде змінений на «Підписаний всіма».

  • За потреби Користувач може зберегти підписаний з обох сторін документ на своєму комп’ютері або роздрукувати його.

  • За потреби Користувач може додати коментар до документу (заповнивши відповідне поле у правій частині екрану) на будь-якому етапі підписання. Такий коментар відобразиться у контрагента на сторінці документа та автоматично надійде на електронну пошту контрагента.

  • У випадку, якщо контрагент Користувача не зареєстрований на сайті vchasno.ua, Користувач може запросити такого контрагента до Сервісу шляхом відправки йому документу на підпис (відповідне запрошення буде відправлено на електронну адресу автоматично) або надіслати запрошення, натиснути відповідну кнопку «надіслати запрошення» у верхній частині екрану.

 • Плата за використання Сервісу
  • Плата за використання Сервісу при відправленні документів на підпис справляється з відправника (ініціатора підписання) згідно з Тарифами. Плата за використання Сервісу при отриманні документів може справлятися з Користувача виключно у випадку використання Користувачем права передбаченого п.4.5. Договору-оферти, укладеного між Користувачем та Оператором.

  • Плата за використання Сервісу для зворотної відправки підписаних документів з Користувача не справляється. Отримання документу від відправника (ініціатора підписання), підписання та зворотня відправка для Користувача є безкоштовною.

 • Прикінцеві положення
  • Оператор може внести зміни у ці Правила шляхом публікації нової редакції Правил за посиланням vchasno.ua/terms-of-use з зазначення дати такої редакції.

  • Правила в новій редакції, як це зазначено в п. 6.1. набирають чинності з моменту розміщення на відповідній сторінці Сервісу.

  • Оператор має право надсилати від імені Користувачів (ініціаторів підписання) іншим учасникам електронного документообігу електронні листи інформаційного характеру, використовуючи при цьому електронні адреси таких учасників, попередньо наданих (повідомлених) на законних підставах Користувачами виключно для цілей електронного документообігу. Зазначені електронні листи мають інформувати учасників електронного документообігу (в тому числі потенційних) щодо:

   • Можливості підписання документів, адресованих учасникам електронного документообігу та перелік дій, які для цього таким учасникам необхідно здійснити, в тому числі щодо порядку проходження реєстрації відповідно до п. 3.1.4 Правил;

   • Нагадування, в тому числі повторне, про наявність відправлених документів від інших учасників електронного документообігу, які очікують підписання.