Page 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Group 23 Created with Sketch.

Правила користування сервісом електронного документообігу «Вчасно»

 • Загальні положення
  • Ці правила визначають порядок користування сервісом електронного документообігу «Вчасно» (надалі - Правила) і є обов'язковим для всіх учасників електронного документообігу.

 • Визначення основних термінів і понять
  • Оператор сервісу – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС», власник та адміністратор Сервісу.

  • Сервіс (Сервіс електронного документообігу) - програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизації процесів документообігу між Користувачем та іншими зареєстрованими учасниками документообігу та передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання документів онлайн.

  • Первинні документи - документи, який містять відомості про господарські операції, підтверджують їх здійснення та є підставою для бухгалтерського обліку таких господарських операцій.

  • Тарифи Оператора Сервісу (Тарифи) – вартість відправлення Користувачем одного документу, за ціною, яка відповідає умовах обраного Пакету послуг. Опис діючих тарифів знаходиться за посиланням vchasno.ua/rates.

  • Пакет Послуг – загальна вартість передплачених Користувачем Послуг за визначеними Тарифами та граничним обсягом опрацювання документів. Детальний опис Пакетів Послуг знаходиться за посиланням vchasno.ua/rates.

  • Користувач Сервісу – учасник електронного документообігу, який є відправником та/або отримувачем (адресатом) відправлення документу, який пройшов реєстрацію на веб-сайті Оператора Сервісу за посиланням vchasno.ua/auth/registrationта має дійсний до використання посилений ключ електронно-цифрового підпису, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

  • Контрагент – контрагент Користувача Сервісу, який в процесі документообігу виступає адресатом (отримувачем) документу.

  • Відвідувач – будь-яка особа має право користуватись відкритими інформаційними розділами Сервісу, які доступні без реєстрації.

  • Цифровий підпис (електронний цифровий підпис, ЕЦП) — вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

  • Ключ електронно-цифрового підпису – унікальний набір символів, введення яких дає можливість завантажити (прикріпити) ЕЦП до документу.

  • Ініціатор підписання – учасник документообігу, який створює документ, завантажує його до Сервісу та направляє на підпис контрагенту.

  • Статуси документів, що застосовуються та фіксуютсья в Сервісі з мітками часу:

   • “Надіслано” - Користувач виконав вcі дії відповідно до порядку, визначеному п.3.2 даних Правил та документ відкрито для доступу Контрагентом.

   • “Отримано” - документ був надісланий Контрагенту та такий Контрагент здійснив вхід в Сервіс або запросив перелік документів. Достатнім підтвердженням входу Контрагента є фіксація Сервісом входу в систему Користувача, якому відкрито доступ до такого документу.

   • “Прокоментовано” - до документа додано і збережено коментар Користувача Сервісу.

 • Підключення Користувача Сервісу
  • До початку використання Сервісу Користувач Сервісу повинен:

   • Ознайомитись з цими Правилами, прийняти їх та дотримуватись під час використання Сервісу;

   • Ознайомитися з Політикою конфіденційності, прийняти її та дотримуватись під час використання Сервісу;

   • Мати дійсний до використання посилений ключ електронно-цифрового підпису, який виданий акредитованим центром сертифікації ключів, відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис»;

   • Пройти реєстрацію за посиланням vchasno.ua/auth/registration .

 • Порядок використання Сервісу
  • Відвідувач Сервісу набуває статусу Користувача Сервісу з моменту проходження реєстрації згідно п.3.1.4. Правил.

  • Для підписання і подальшої відправки документу на підпис контрагенту Користувач Сервісу здійснює наступні дії:

   • Завантажує до Сервісу документ зі свого комп’ютера в форматі «PDF» (або в іншому форматі, що підтримується Сервісом). Перелік завантажених документів відображається в аккаунті Користувача Сервісу;

   • Відмічає серед завантажених документів ті, які мають бути відправлені на підпис контрагенту і натискає кнопку «підписати та надіслати»; або відкриває кожен документ окремо, вказує у правому верхньому куті на екрані у відповідному полі електронну адресу контрагента та код ЄДРПОУ (або ІПН);

   • Завантажити ключ цифрового підпису;

   • Вибрати центр сертифікації (яким було видано ключ цифрового підпису) з відповідного списку на екрані у випадку, якщо назва такого центру не підвантажилась автоматично разом з ключем цифрового підпису;

   • Ввести пароль ключа цифрового підпису та натиснути «підписати»;

   • Додати електронно-цифрову печатку у аналогічний спосіб (за потреби);

   • Натиснути «надіслати документ контрагенту». Після виконання даної дії статус документа буде змінено «Очікує Вашого підпису» на «Очікує підпису контрагента». На вказану електронну пошту Контрагента прийде лист-повідомлення про надіслані на підпис документи. Після того як Контрагент підпише документ, статус документа буде змінений на «Підписаний всіма».

  • За потреби Користувач Сервісу може зберегти підписаний з обох сторін документ на своєму комп’ютері або роздрукувати його.

  • За потреби Користувач Сервісу може додати коментар до документу (заповнивши відповідне поле у правій частині екрану) на будь-якому етапі підписання. Такий коментар відобразиться у контрагента на сторінці документа та автоматично надійде на електронну пошту контрагента.

  • У випадку, якщо контрагент Користувача Сервісу не зареєстрований на сайті vchasno.ua, Користувач Сервісу може запросити такого контрагента до Сервісу шляхом відправки йому документу на підпис (відповідне запрошення буде відправлено на електронну адресу автоматично) або надіслати запрошення, натиснути відповідну кнопку «надіслати запрошення» у верхній частині екрану.

 • Плата за використання Сервісу
  • Плата за використання Сервісу при відправленні документів на підпис справляється з відправника (ініціатора підписання) згідно з Тарифами, які розміщені за посилання vchasno.ua. Плата за використання Сервісу при отриманні документів може справлятися з Користувача сервісу виключно у випадку використання Користувачем права передбаченого п.4.5. Договору-оферти, укладеного між Користувачем сервісу та Оператором сервісу.

  • Плата за використання Сервісу для зворотньої відправки підписаних документів з Користувача Сервісу не справляється. Отримання документу від відправника (ініціатора підписання), підписання та зворотня відправка для Користувача сервісу є безкоштовною.

 • Прикінцеві положення
  • Оператор сервісу може внести зміни у ці Правила шляхом публікації нової редакції Правил за посиланням vchasno.ua/terms-of-use з зазначення дати такої редакції.

  • Правила в новій редакції, як це зазначено в п. 6.1. набирають чинності з моменту розміщення на відповідній сторінці Сервісу.

  • Оператор Сервісу має право надсилати від імені Користувачів Сервісу (ініціаторів підписання) іншим учасникам електронного документообігу електронні листи інформаційного характеру, використовуючи при цьому електронні адреси таких учасників, попередньо наданих (повідомлених) на законних підставах Користувачами Сервісу виключно для цілей електронного документообігу. Зазначені електронні листи мають інформувати учасників електронного документообігу (в тому числі потенційних) щодо:

   • Можливості підписання документів, адресованих учасникам електронного документообігу та перелік дій, які для цього таким учасникам необхідно здійснити, в тому числі щодо порядку проходження реєстрації відповідно до п. 3.1.4 Правил;

   • Нагадування, в тому числі повторне, про наявність відправлених документів від інших учасників електронного документообігу, які очікують підписання.