Кадрове діловодство в компанії: що потрібно знати кадровику-початківцю

Якщо в компанії є хоча б один найманий працівник, між ним і роботодавцем виникають трудові відносини. За законом вони мають бути зафіксовані в документах. А отже, кадровий документообіг виникає в будь-яких компаніях.

З масштабуванням бізнесу його обсяги збільшуються. На цьому етапі далекоглядні компанії шукають оптимізації, щоб зробити кадрове діловодство максимально ефективним.

Як компанії організовують кадрове діловодство? Які документи повинні бути в компанії згідно з законодавством? Поговоримо про це у статті.

Хто в компанії займається кадровим діловодством?

Питання кадрового діловодства в компанії вирішує окрема особа — HR-фахівець або фахівець із кадрів. Він призначається на посаду наказом керівника.

У компаніях із великим штатом цими питаннями займається окремий структурний підрозділ — відділ кадрів. Його чисельність залежить від масштабів компанії і покладених на нього завдань.

Для організації відділу кадрів на підприємстві складають положення. В ньому зазначають завдання відділу, його структуру, права, відповідальність і форми взаємодії з іншими підрозділами.

Кадрове діловодство на підприємстві: що говорить закон?

Кадрове діловодство допомагає документувати процеси в компанії, пов’язані з її працівниками. Зокрема, відділ кадрів оформлює:

 • прийняття на роботу, надання відпусток, переведення на інші посади, відрядження, звільнення тощо;
 • облік працівників;
 • правила внутрішнього розпорядку;
 • облік трудового часу працівників;
 • посадові інструкції;
 • звіти в державні органи тощо.

Кадрове діловодство — це організація роботи з кадровими документами щодо прийняття, переведення, звільнення, обліку, атестації, навчання, підвищення кваліфікації та пенсійного забезпечення працівників.

З початку повномасштабної війни відбулися зміни в законодавстві та кадровому діловодстві. Працівники відділу кадрів повинні відстежувати їх, щоб дотримуватися вимог чинного законодавства.

Періодично відбуваються зміни у законах та кадровому діловодстві, тому працівники відділу кадрів у своїй роботі повинні відстежувати їх, щоб дотримуватися вимог чинного законодавства. Це допоможе уникнути трудових спорів з працівниками і штрафів з боку держави.

Зокрема, кадровикам слід враховувати вимоги таких нормативних документів:

Кодекс законів про працю України Головні вимоги щодо правовідносин між компанією і працівниками
Закон України «Про оплату праці» Норми щодо оплати праці співробітникам
Закон України «Про відпустки» Норми щодо надання відпусток
Класифікатор професій ДК 003:2010 Чинний перелік професій, визначає кваліфікаційні вимоги до працівників
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях №1000/5 Вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їхнього зберігання на підприємствах
Перелік типових документів №578/5 Строки зберігання документів, у тому числі й кадрових
Порядок №1886/5 Вимоги щодо організації роботи з електронними документами у діловодстві і підготовки їх до передавання на архівне зберігання

Які кадрові документи повинні бути в компанії?

Кадрові документи — це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства. Розглянемо детальніше, які кадрові документи на підприємстві є обов’язковими.

За вимогами законодавства, підприємство повинно вести такі кадрові документи:

 • штатний розпис — назви посад узгоджуються з класифікатором професій ДК 003:2010;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • табель обліку робочого часу;
 • накази з кадрових питань — серед них є накази тривалого строку зберігання (75 років і більше) і тимчасового строку зберігання (до 5 років);
 • книга наказів (журнал обліку наказів);
 • особові картки працівників за формою №П-2;
 • графік відпусток;
 • трудові угоди (контракти);
 • колективний договір (для юридичних осіб);
 • посадові інструкції працівників;
 • журнал ознайомлення працівників із внутрішніми нормативними актами;
 • положення про охорону праці;
 • дозвіл на обробку персональних даних;
 • зобов’язання про нерозголошення даних.

Перелік документів, що використовуються в кадровому діловодстві, постійно доповнюється відповідно до змін у законодавстві. Крім того, у своїй поточній роботі HR-працівники оформлюють документи для супроводу кадрових процесів у компанії.

З чого почати організацію кадрового діловодства?

Кадрова робота — це трудомісткий процес. Законодавство України не розрізняє ведення кадрового діловодства ФОПами і юридичними особами, тож кадрові документи повинні вести всі підприємства, де є наймані працівники, незалежно від масштабів бізнесу.

З розширенням штату кадровий документообіг збільшується. Зростає і кількість процесів, які потрібно налагодити: оформлення нових працівників, оформлення відпусток і лікарняних, переведення на інші посади, звільнення тощо. На цьому етапі у компанії виникає потреба в ефективному кадровому діловодстві.

Перш за все кадровій службі потрібно проаналізувати кадрові процеси в компанії і визначити. які документи для цього потрібні.

Кадрові процеси Кадрові документи
Прийом на роботу
 • трудовий договір;
 • заява про прийняття на роботу;
 • наказ про прийняття на посаду;
 • особова картка П-2;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • трудова книжка;
 • договір про матеріальну відповідальність;
 • угода про обробку персональних даних.
Переведення на іншу посаду
 • заява на переведення;
 • наказ на переведення;
 • додаткова угода.
Оформлення відпустки
 • графік відпусток;
 • заява про надання відпустки;
 • наказ про надання відпустки;
 • заява про перенесення відпустки;
 • заява про відпустку за власний рахунок.
Звільнення
 • заява про звільнення;
 • наказ на звільнення;
 • обхідний лист.

Погодження/взаємодія з іншими підрозділами компаній

У своїй роботі відділ кадрів взаємодіє з іншими підрозділами компаній.

Зокрема, з бухгалтерією — в документуванні процесів, пов’язаних із виплатами або податковою звітністю. Наприклад, під час оформлення відрядження кадровий відділ готує наказ, а на його підставі бухгалтерія розраховує кількість добових.

Керівництво компанії узгоджує з відділом кадрів прийняття на посаду, переведення і звільнення працівників. Спільно з юридичним відділом кадровики контролюють дотримання норм трудового законодавства.

Оскільки кадрові процеси стосуються всіх відділів компанії, то і кадрова служба взаємодіє з ними всіма.

Підписання кадрових документів

Внутрішня політика компанії визначає, хто в ній погоджує і підписує кадрові документи. Наприклад, в одних компаніях заяву на звільнення погоджує лише безпосередній керівник працівника, в інших — керівники інших рівнів. Інші документи погоджують юрист, головний бухгалтер компанії тощо.

Щоб спростити цей процес, працівники погоджують підписують кадрові документи в електронному вигляді. Зокрема, в сервісі «Вчасно» можна встановити порядок погодження і терміни підписання документів. Працівник компанії накладає на документ електронний підпис — це займає всього кілька секунд.

Замовте розгорнуту презентацію сервісу

Автоматизуйте роботу, підписуйте та відправляйте документи з будь-якої облікової системи або особистого кабінету вашого сайту.

Поширені питання

Які кадрові процеси відбуваються на підприємстві?

До кадрових процесів належать прийняття працівника на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення, оформлення відпусток, лікарняних, відряджень тощо.

Які первинні кадрові документи повинні бути на підприємстві?

За нормами законодавства, підприємства повинні мати такі первинні документи кадрового діловодства:

 • штатний розпис;

 • правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • табель обліку робочого часу;

 • накази з кадрових питань;

 • книгу наказів;

 • особові картки працівників за формою П-2;

 • журнал обліку руху трудових книжок;

 • графік відпусток;

 • трудові угоди;

 • колективний договір (для юридичних осіб);

 • посадові інструкції працівників;

 • журнал ознайомлення працівників із внутрішніми нормативними актами;

 • положення про охорону праці;

 • дозвіл на обробку персональних даних;

 • зобов’язання про нерозголошення даних та ін.

Які журнали з кадрового діловодства повинні бути на підприємстві?

За законом, підприємство повинно вести:

 • книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;

 • журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого (75 р.) зберігання;

 • журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового (5 р.) зберігання;

 • журнал обліку особових справ;
  журнал обліку прийняття працівників;

 • журнал обліку неповнолітніх працівників.

Чи відрізняються норми кадрового діловодства на приватному підприємстві і в державній установі?

Ні. Законодавство встановлює єдині вимоги до ведення кадрового діловодства на підприємстві будь-якої форми власності, а також для ФОПів і юридичних осіб.