Трудовий договір: все, що потрібно знати працівнику і роботодавцю

Трудовий договір — це документ, що гарантує працівникам належні умови праці. В чому особливості трудового договору і як його укладають? Які нові норми щодо укладання трудових договорів з’являються в період воєнного стану? Про це розповімо у статті.

Що таке трудовий договір?

Трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем-фізичною особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець-фізична особа) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Стаття 21 КЗпП України

Чинне законодавство дозволяє укладати трудові договори в усній або письмовій формах. Зокрема, ст. 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначає, що форму трудового договору сторони визначають за спільною згодою.

Водночас ст. 24 КЗпП містить перелік випадків, коли письмова форма трудового договору є обов’язковою:

 • організований набір працівників;
 • укладання договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
 • укладення контракту;
 • якщо на цьому наполягає працівник;
 • укладання договору з неповнолітніми;
 • укладання трудового договору з фізичною особою;
 • укладання трудового договору про дистанційну роботу або про надомну роботу;
 • укладання трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Цей перелік не вичерпний. Інші нормативні акти також можуть містити вимогу щодо письмової форми трудового договору.

Читайте також:

Автоматизація кадрового документообігу. Практичний досвід компанії EVO
В EVO >1300 співробітників, більшість працює віддалено. Завдяки ЕДО процес оформлення співробітника займає 1 годину замість робочого дня.

Види трудових договорів

Стаття 23 КЗпП встановлює такі строки трудових договорів:

 • безстроковий трудовий договір, що укладається на невизначений строк;
 • строковий — укладають на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
 • тимчасовий трудовий договір, що укладають на час виконання певної роботи.

Безстроковий трудовий договір

Трудовий договір зазвичай укладається на невизначений строк. Він вважається безстроковим, якщо сторони не домовилися про інше. Договір є дійсним до звільнення працівника.

Трудовий договір на визначений строк

Строковий трудовий договір укладають у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами (п. 2, ч. 1, ст. 23 КЗпП).

Після закінчення строку дії за вимогою роботодавця або працівника строковий трудовий договір вважається припиненим (п. 2,ч. 1, ст. 36 КЗпП). Якщо ж жодна зі сторін не заявить такої вимоги, а трудові відносини триватимуть, вони продовжуються на невизначений строк (ст. 39-1 КЗпП).

Трудовий договір, що укладається на час виконання певної роботи

П. 3 ст. 23 КЗпП передбачає можливість укладення трудового договору на час виконання певної роботи. Після виконання роботи такий договір вважається припиненим.

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом

Це особливий вид трудового договору, умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи. Роботодавець не гарантує, що робота буде надаватися постійно, але зобов’язується дотримуватись умов оплати праці.

Роботодавець самостійно визначає необхідність і час залучення працівника до роботи, обсяг роботи та в передбачений трудовим договором строк погоджує з працівником режим роботи і тривалість робочого часу, необхідного для виконання роботи. При цьому повинні дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку (стаття 21-1 КЗпП).

Гіг-контракт

Гіг-контракт — це особлива форма співпраці з фахівцями, яка поєднує ознаки трудового та цивільно-правового договору. За гіг-контрактом працівника не приймають в штат, а запрошують на конкретний проєкт, де він у встановлені строки виконує поставлені завдання.

Як укласти трудовий договір?

Перш за все роботодавець та працівник повинні домовитися щодо форми трудового договору. Якщо вони укладають усний договір, працівник повинен дати на це письмову згоду (зазвичай — у формі заяви про прийняття на роботу).

У випадку письмової форми договору письмова згода не потрібна. Працівник повинен лише підписати сам договір.

Хто підписує трудовий договір?

Після укладення трудового договору його підписує керівник організації. Після цього підпис накладає працівник.

До письмової форми трудового договору прирівнюється й електронна форма. Це передбачено статтями 205, 207 Цивільного кодексу України.

Щоб укласти договір в електронній формі, працівнику потрібен електронний підпис. Закон України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» прирівнює до власноручного кваліфікований (КЕП) та удосконалений електронний підпис (УЕП), який можна використовувати, якщо законом не вимагається інше. Трудовий договір, підписаний з їх використанням, має повну юридичну силу.

«Вчасно» пропонує зручний сервіс для підписання трудових договорів та інших юридично значущих документів — «Вчасно.КЕП». Електронний підпис містить мітку часу, за якою можна встановити час підписання трудового договору. Дані зберігаються в захищеному хмарному сховищі.

«Вчасно.КЕП» зручно використовувати з іншими сервісами екосистеми «Вчасно». Наприклад, підписаний трудовий договір можна в кілька кліків надіслати контрагенту в сервісі «Вчасно.ЕДО». Завдяки цьому укладати трудові договори і вести весь кадровий документообіг можна дистанційно.

Отримайте свій «Вчасно.КЕП»!

Замовляйте захищені хмарні електронні ключі від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «Вчасно Сервіс»

Скільки може тривати випробувальний період

Під час укладання трудового договору сторони можуть домовитися про випробування працівника. Так роботодавець перевіряє відповідність працівника роботi, яка йому доручається (ст. 26 КЗпП). В період дії воєнного стану роботодавець може встановлювати умову про випробування для будь-якої категорії працівників (ч. 2 ст. 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Під час прийняття працівника на роботу випробувальний період не може перевищувати 3 місяців, якщо інше не встановлено законодавством України. В окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації він може тривати до 6 місяців (ст. 27 КЗпП).

Трудовий договір: зразок заповнення

Законодавство України не визначає форму типового трудового договору. Кожна компанія, яка наймає працівників за трудовими договорами, розробляє її самостійно. При цьому можна використовувати типові форми, затверджені державними органами. Наприклад:

Зміна умов трудового договору

Ст. 31 КЗпП визначає, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Тому зміна умов трудового договору можлива лише за взаємною згодою сторін.

У період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не противопоказана працівникові за станом здоровя, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою (ст. 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Якщо роботодавець не може зберегти попередні істотні умови праці, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП.

Як продовжити трудовий договір

Згідно зі ст. 391 КЗпП, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Якщо сторони хочуть надалі співпрацювати за строковим договором, в останній день роботи працівника вони укладають додаткову угоду. Працівник також може подати письмову заяву. На підставі цього  видається наказ про продовження строку дії трудового договору.

Припинення трудового договору

Ініціювати розірвання трудового договору може як роботодавець, так і працівник. Підстави припинення трудового договору зазначені в ст. 36 КЗпП.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні (ст. 38 КЗпП).

В період воєнного стану законодавство дозволяє роботодавцям призупиняти дію трудового договору, не припиняючи трудові відносини.

Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Дію трудового договору може бути призупинено у зв’язку з військовою агресією проти України, що унеможливлює надання та виконання роботи.

Ст 13 ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

Ініціювати призупинення дії трудового договору може будь-яка сторона. Призупинення дії трудового договору застосовується на строк не більше ніж період дії воєнного стану. Роботодавець оформляє наказ про призупинення дії трудового договору, у якому зазначає:

 • причини призупинення;
 • строк призупинення;
 • перелік працівників, з якими призупиняється трудовий договір;
 • РНОКПП працівників;
 • умови відновлення дії трудового договору.

Роботодавець повинен ознайомити працівника з наказом про призупинення трудового договору. Для цього він погоджує з працівниками спосіб комунікації, прийнятний для всіх сторін.

Замовте розгорнуту презентацію сервісу

Автоматизуйте роботу, підписуйте та відправляйте документи з будь-якої облікової системи або особистого кабінету вашого сайту.

Поширені запитання

Яким повинен бути зміст письмового трудового договору?

Трудовий договір має містити у собі всі істотні умови праці:

 • трудові обов’язки;

 • режим роботи; тривалість робочого часу та часу відпочинку;

 • умови оплати праці;

 • пільги, компенсації, додаткові гарантії тощо.

Які документи має надати громадянин під час працевлаштування?

Щоб укласти трудовий договір, працівник повинен надати:

 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

 • РНОКПП;

 • трудову книжку (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

 • у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту, стан здоров'я тощо.

Про що роботодавець повинен повідомити працівника перед початком роботи?

До початку роботи за трудовим договором роботодавець зобов’язаний:

 1. Повідомити під розписку про умови праці, наявність небезпечних і шкідливих виробничих чинників, права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. Про це повинен повідомити працівнику його безпосередній керівник;

 2. Ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором. Зазвичай це робить працівник відділу кадрів.

 3. Провести інструктаж працівника з техніки безпеки і протипожежної охорони. Це робить працівник, відповідальний за охорону праці.

Чи може роботодавець укласти трудовий договір з неповнолітнім працівником?

Згідно з чинним законодавством, приймати на роботу дітей віком до 14 років заборонено. З 14 років підліткам дозволяється працювати у вільний від навчання час, за згодою одного з батьків або опікуна та за умови виконання лише легкої роботи; з 15 років – за згодою одного з батьків або опікуна; з 16 років – без обмежень.
За таких умов роботодавець може укладати з неповнолітніми працівниками договори лише у письмовій формі.

З якого моменту трудовий договір вважається укладеним?

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням роботодавця про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівник фактично був допущений до роботи.