Що таке гіг-контракт і хто його укладає?

Гіг-контракт — це нова форма співпраці з фахівцями, яка поєднує трудові і цивільно-правові відносини. Останнім часом їх усе частіше використовують IT-компанії, резиденти Дія Сіті, щоб наймати працівників на конкретні проєкти. В чому особливості гіг-контракту і як його укладають — розглянемо у статті.

Хто укладає гіг-контракт?

Гіг-контракт поєднує в собі ознаки трудового договору і договору про надання послуг. Його особливості визначає Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-IX від 15.07.2021 (надалі — Закон України №1667-IX).

Зокрема, п. 1 ст. 1 Закону наводить визначення гіг-контракту і визначає коло осіб, які можуть його укладати:

Гіг-контракт — цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії.

Співпраця за гіг-контрактом має переваги як для спеціаліста, так і для компанії — зокрема, прозорі взаємовідносини. Спеціаліст фіксує в гіг-контракті умови щодо відпусток, бонусів, виконання KPI тощо, а компанія — права на результат роботи й інші свої інтереси.

Як укладається гіг-контракт?

Як і будь-який інший договір, гіг-контракт укладають за стандартною процедурою в письмовій формі. Стаття 17 Закону України № 1667-IX дає можливість укладати їх і в електронній формі і підписувати кваліфікованим електронним підписом.

Чим відрізняється гіг-контракт від договору з ФОПом?

Компанії-резиденти Дія Сіті можуть укладати з працівниками і звичайні трудові договори відповідно до норм Кодексу законів про працю України або цивільно-правові договори з ФОПами.

Закон України № 1667-IX визначає такі відмінності між цивільно-правовим договором з ФОПом і гіг-контрактом.

Реєстрація

Гіг-контракт зі спеціалістом може укладати лише резидент Дія Сіті — юридична особа, яка відповідає таким вимогам:

 • займається видами підприємницької діяльності, що встановлені Законом України № 1667-IX;
 • об’єднує не менше дев’яти працівників та гіг-спеціалістів;
 • розмір середньомісячної заробітної плати працівників/гіг-спеціалістів становить не менше 1 200 євро;
 • сума кваліфікованого доходу становить не менше 90% доходу компанії;
 • відсутній жоден із негативних критеріїв, наведених у п. 2 ст. 5 Закону України № 1667-IX (наприклад, коли компанія зареєстрована не в Україні, не розкрила бенефіціарних власників, її акції прямо чи опосередковано належать громадянам країн-агресорів тощо).

Резидентів Дія Сіті реєструє Міністерство цифрової трансформації протягом 10 днів з моменту отримання відповідної заяви.

На відміну від ФОП, гіг-спеціаліст не проходить реєстрацію в податковій і не звітує про отримані прибутки. Податковим агентом платника податку-спеціаліста резидента Дія Сіті є компанія, яка його залучила.

Соціальні гарантії

Порівняно з договорами з ФОПами, гіг-контракти містять більше соціальних гарантій для спеціалістів. Зокрема, в них унормовані:

 • час виконання завдань та відпочинку;
 • можливість ненормованого часу для виконання робіт;
 • тривалість перерви протягом дня;
 • тривалість щотижневого відпочинку, оплачуваної та неоплачуваної перерви у виконанні робіт в робочі дні;
 • порядок оплати днів таких перерв у виконанні робіт;
 • положення про щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт;
 • тимчасова непрацездатність;
 • загальнообов’язкове державне соціальне страхування гіг-спеціаліста та інші соціальні гарантії.

Оподаткування

Розмір податків для гіг-спеціалістів і ФОПів практично не відрізняється: ПДФО — 5%, ЄСВ — 22 % від мінімальної заробітної плати, військовий збір — 1,5%. Гіг-спеціаліст, на відміну від ФОП, не складає фінансову звітність, не розраховує і не сплачує податки. Це робить компанія-роботодавець.

Додаткові документи до гіг-контракту

За потреби, сторони укладають окремо від гіг-контрактів договір про нерозголошення (NDA) та/або договір про утримання від вчинення конкурентних дій (NCA). Вони не можуть бути включені до змісту гіг-контракту, оскільки предмет договорів різний.

Вимоги до них визначає Закон України № 1667-IX. За потреби в гіг-контракті слід передбачати пункт про те, що положення про нерозголошення та/або про утримання від вчинення конкурентних дій регулюються додатковими договорами.

Як підписати гіг-контракт онлайн?

Практика свідчить, що багато IT-компаній підписують трудові договори, гіг-контракти дистанційно в електронній формі. Для цього зручно використовувати сервіси електронного документообігу. Щоб підписати договір, працівнику не потрібно відвідувати офіс, а компанії — надсилати документи поштою. В сервісі ЕДО весь процес документообміну і підписання займає до 5 хвилин.

Щоб електронний гіг-контракт набув юридичної сили, його потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом. Наприклад, у сервісі «Вчасно.ЕДО» для цього використовують «Дія.Підпис», «Вчасно.КЕП», цифрові підписи, отримані у будь-якому КНЕДП України.

Найзручніше використовувати підпис «Вчасно.КЕП». Він входить до екосистеми сервісів «Вчасно», а тому виникнення технічних проблем у процесі підписання документів онлайн зведене до мінімуму. Накладати електронний підпис у «Вчасно.ЕДО» можна з персонального комп’ютера чи смартфона із будь-якої точки світу.

Після того, як компанія і співробітник підписують гіг-контракт у «Вчасно.ЕДО», він зберігається в особистому кабінеті сервісу в обох сторін. За потреби, його можна знайти в архіві документів за кілька секунд.

Отримати консультацію

За детальною консультацією, як налагодити роботу з договорами у вашій компанії за допомогою сервісу «Вчасно.ЕДО» звертайтеся до наших фахівців

Поширені питання

Чи обов’язково повинен підписувати резидент Дія Сіті гіг-контракт із новими співробітниками?

Ні. Резидент Дія Сіті може організувати співпрацю з фахівцями і за трудовим договором.

Чи сплачує фахівець, який працює за гіг-контрактом, податки?

Ні. За гіг-контрактом усі податки сплачує роботодавець.

Що має бути прописано в гіг-контракті?

Відповідно до Закону № 1667-IX, договір має бути чітко визначений як гіг-контракт. Тому назва «гіг-контракт» прописується в заголовку документа і в тексті. В усьому іншому гіг-контракт підпорядковується чинним нормам Цивільного кодексу України.