Електронний документ: де використовується і як з ним працювати?

Використання електронних документів було врегульоване ще в 2003 році. В Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» визначені поняття «електронний документ», його ознаки, правовий статус і вимоги до оформлення.

Сьогодні впровадження електронного документообігу стало звичною практикою в багатьох компаніях. Сервіси ЕДО супроводжують весь життєвий цикл електронного документа — від створення до архівування. Однак у багатьох працівників, що працюють з електронними документами, все ще залишається багато питань щодо їхнього юридичного статусу і можливостей використання. Відповідаємо на найбільш поширені з них.

Що таке електронний документ

За визначенням, електронним є документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити електронного документа.

Структура є-документа визначена в ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». В електронному документі обов’язково мають бути такі реквізити:

 • назва документу;
 • дата складання;
 • назва підприємства;
 • зміст та обсяг господарської операції;
 • посади відповідальних осіб;
 • особистий електронний підпис.

Який правовий статус мають електронні документи

Відповідно до законодавства, електронні документи мають такий же правовий статус, що й паперові. Їх можна використовувати з такою метою:

обмін електронними документами між контрагентами
обмін електронними документами з контролюючими органами
 • подання звітності в податкову службу
 • подання звітів у  казначейську службу
 • подання документів у фонд соціального страхування
електронний обмін первинними бухгалтерськими документами
 • товарно-транспортні накладні (е-ТТН)
 • видаткові накладні
 • касові ордери

Юридичну силу е-документу дає електронний підпис. Він може бути двох видів: кваліфікований (КЕП) і удосконалений (УЕП). КЕП — це підпис на захищеному носії (токені) або в хмарному сервісі. УЕП — це такий же підпис, але записаний на звичайний носій (флеш-накопичувач, CD-диск тощо). Він має нижчий рівень довіри, але також надає документам юридичну силу.

Як здійснюється перевірка цілісності електронного документа

Електронні документи захищені від неправомірного підписання. КЕП або УЕП додається до документа в момент його накладання. Сума даних у документі фіксується й зашифровується для забезпечення конфіденційності електронного документа й захисту його від підробки. Будь-які зміни в документі призведуть до зміни суми даних, а, отже, й невідповідності вже накладеного цифрового підпису. Отже, у вже підписаний електронний документ, на відміну від паперового, неможливо внести будь-які зміни.

Інформація про накладений електронний підпис відображається в сервісі електронної доставки, підписання документів, наприклад, «Вчасно». Також валідність підпису можна перевірити на сайті Центрального засвідчувального органу. Тут можна отримати повну інформацію про дату підписання документа, прізвища й посади підписантів.

Де зберігаються електронні документи?

Системи керування електронними документами (наприклад, «Вчасно»), використовують хмарні сховища для зберігання електронних документів. Фактично, документи зберігаються у величезних захищених data-центрах, забезпечуючи цілодобовий доступ з будь-якої точки світу.

Електронний архів не займає місця в офісі. В ньому можна легко знайти потрібний документ за допомогою рядка пошуку та фільтрів.

Очевидною перевагою хмарних сервісів є конфіденційність електронних документів. Зокрема, система обміну електронними документами «Вчасно» зберігає документи на серверах, розташовані на території Європейського Союзу. Ніхто, крім користувачів, не має доступу до змісту документів.

Замовте розгорнуту відеопрезентацію сервісу

Залиште контакт і отримайте докладну відеопрезентацію сервісу! Дізнаєтесь, як завдяки електронному документообігу можна спростити та прискорити обмін документами у вашій компанії

Поширені питання

Що таке документ з юридичного погляду?

За Законом України «Про інформацію», документ — це матеріальний носій, що містить інформацію. Його основними функціями є збереження й передавання інформації в часі та просторі.

Що таке є документ?

Електронний документ — це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа (ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

Які існують види електронних документів?

Виділяють такі види електронних документів: внутрішні — вони використовуються всередині компанії (наприклад, кадрові документи, накази, розпорядження тощо) і зовнішні — вони використовуються для документообігу компанії з контрагентами (наприклад, договори, угоди тощо).

Що таке юридична сила електронного документа?

Юридична сила електронна документа — це його властивість породжувати правові наслідки, надана чинним законодавством. Юридичну силу електронним документам надає Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Які є властивості електронного документа?

Основні властивості електронного документа: 1) зміст – текстові та графічні складові документа; 2) контекст – зв’язок документа з фізичними/юридичними особами або іншими документами; 3) структура – зовнішня та внутрішня. Внутрішня стосується змісту, зовнішня – середовища існування документа (формат, електронний носій тощо).